پروتزهای مدل اشکی سیلکونی نیز، نسبت به پروتزهای سینه مدل گرد پرطرفدارتر است و به دلیل داشتن ظاهری طبیعی تر در هنگام نصب، برای افرادی که ظاهر طبیعی سینه ها را دوست دارند بیشتر مورد پسند است.

 

فیلم جایگذاری پروتز سینه

تصاویر پروتز سینه مدل اشکی

  • تصاویر قبل و بعد پروتز سینه مدل اشکی

تصاویر پروتز سینه مدل اشکی

تصاویر قبل و بعد پروتز سینه مدل اشکی

تصاویر پروتز سینه مدل اشکی
تصاویر پروتز سینه مدل اشکی
تصاویر پروتز سینه مدل اشکی