پروتزهای سیلیکونی یکی از انواع متداول پروتزهایی هستند که در بیشتر جراحی های زیبایی سینه مورد استفاده قرار می گیرند.

فیلم پروتز سینه و هر آنچه که باید بدانید

تصاویر پروتز سینه سیلیکونی
تصاویر پروتز سینه سیلیکونی
تصاویر پروتز سینه سیلیکونی