سیکس پک با عمل جراحی یک فرآیند است که به وسیله‌ی جراحان به منظور بهبود اندازه و شکل عضلات شکم انجام می‌شود. این روش به تناسب و تعریف بیشتر عضلات کمک کرده و اغلب توسط افرادی که به دنبال تقویت و زیبایی بدن هستند، انجام می‌شود.

تصاویر سیکس پک با عمل جراحی

  • تصاویر قبل و بعد سیکس پک با عمل جراحی

عکس‌های قبل و بعد سیکس پک با عمل جراحی

تصاویر قبل و بعد سیکس پک با عمل جراحی