فرم بینی در زیبایی چهره تاثیر به سزایی دارد به همین دلیل به یکی از جراحی های پرطرفدار تبدیل شده است که اگر با دقت و مهارت انجام شود ضمن هماهنگ شدن سایز بینی با سایر اجزای صورت، نواقص در ساختار آن نیز برطرف خواهد شد.

جراحی بینی توسط دکتر ایزدپناه

تصاویر عمل بینی

  • تصاویر قبل و بعد از عمل بینی

عکس های عمل بینی

تصاویر قبل و بعد عمل بینی

  • تصاویر قبل و بعد از عمل بینی

عکس های قبل و بعد عمل بینی

  • عکس های قبل و بعد از عمل بینی

عکس ها و تصاویر قبل و بعد عمل بینی

  • عکس ها و تصاویر قبل و بعد از عمل بینی

نتیجه عمل بینی بعد از یک ماه| دکتر ایزدپناه

هدف از جراحی بینی چیست؟

جراحی بینی با اهداف زیر انجام می شود: