مینی ابدومینوپلاستی و ابدومینوپلاستی سنتی هر دو  پوست اضافی را برداشته و بافت ماهیچه ای را سفت می کند و شکم را صاف می کند. با این حال، این دو روش در حوزه درمان و دامنه درمان متفاوت هستند.

تصاویر مینی ابدومینوپلاستی

  • تصاویر قبل و بعد مینی ابدومینوپلاستی

عکس های قبل و بعد عمل مینی ابدومینوپلاستی

عکس های مینی ابدومینوپلاستی

  • عکس های قبل و بعد عمل مینی ابدومینوپلاستی

تصاویر مینی ابدومینوپلاستی

جمع بندی

از آنجایی که جراحی مینی ابدومینوپلاستی شامل برداشتن پوست اضافی است، این عمل متناسب با نیازهای هر فرد انجام می شود. به عنوان مثال، هنگامی که رسوبات زیادی از چربی های سرسخت وجود دارد، مینی ابدومینوپلاستی را می توان با لیپوساکشن ترکیب کرد تا نتایج بهتری به دست آورد.