بزرگ کردن سینه با استفاده از ایمپلنت سینه یک عمل جراحی رایج است که اندازه و شکل سینه های شما را افزایش می دهد. سینه های شما را می توان با استفاده از ایمپلنت سینه یا انتقال چربی بزرگ کرد.

تصاویر ایمپلنت سینه

  • تصاویر قبل و بعد ایمپلنت سینه

عکس های عمل ایمپلنت سینه

  • عکس های قبل و بعد عمل ایمپلنت سینه

تصاویر ایمپلنت سینه

  • تصاویر قبل و بعد ایمپلنت سینه

عکس های عمل ایمپلنت سینه

  • عکس های قبل و بعد عمل ایمپلنت سینه

جمع بندی

دو نوع ایمپلنت سینه موجود، رایج ترین انواع ایمپلنت سینه در جراحی بزرگ کردن سینه به شمار می روند: سیلیکون و سالین.

هر گزینه دارای مجموعه ای از مزایای خاص خود است، دکتر کامبیز ایزدپناه آن ها را به طور کامل با شما بررسی می کند تا مشخص کند کدام انتخاب به نفع شماست.