پیکرتراشی شکم، یک فرآیند جراحی است که در آن با از بین بردن اضافه وزن و تراشیدن بافت چربی اطراف شکم، اهداف تغییر شکل و زیبایی بدن را دنبال می‌کند. این روش به عنوان یکی از راه‌های موثر برای کاهش دایمی وزن و افزایش اعتماد به نفس شناخته می‌شود.

تصاویر پیکرتراشی شکم

  • تصاویر قبل و بعد پیکرتراشی شکم

عکس‌های قبل و بعد پیکرتراشی شکم

تصاویر قبل و بعد پیکرتراشی شکم

جمع بندی

در کل، پیکرتراشی شکم به عنوان یک فرآیند جراحی کارآمد برای بهبود شکل بدن و بهبود وضعیت روحی افراد با اضافه وزن معرفی می‌شود. این روش با از بین بردن بافت چربی اضافی، فراهم می‌کند که افراد از نتایج مثبتی نهایی بهره‌مند شوند و به سبک زندگی سالم تری راه یابند.