پروتز سینه منتور یکی از برندهای معتبر پروتز است که از سوی پزشک جراح برای افزایش حجم سینه بانوان داخل سینه گذاشته می شود.

جایگذاری پروتز سینه

تصاویر پروتز سینه منتور

  • تصاویر قبل و بعد پروتز سینه منتور

تصاویر پروتز سینه منتور
تصاویر پروتز سینه منتور

عکس های قبل و بعد پروتز سینه منتور

تصاویر پروتز سینه منتور
تصاویر پروتز سینه منتور

با توجه به حساس بودن بافت سینه استفاده از پروتز منتور که یکی از برندهای معتبر جهانی است توصیه می شود. امروزه تقریبأ از پزوتز سالین استفاده نمی شود و پروتز سیلیکونی به دلیل کیفیت بالا و رعایت استانداردهای بهداشت و درمان در تولید آن در بازار ایران مورد استفاده قرار می گیرد. با رعایت نکات مراقبتی مربوط به قبل و بعد از جراحی پروتز منتور و سپردن جراحی به پزشک کاردان بهترین نتیجه را دریافت کنید.