بسیاری از افراد به دنبال راهکارهای ایمن و دائمی برای از بین بردن چروک‌ها و افتادگی پوست شقیقه هستند. لیفت شقیقه عملی است که با انجام آن زیبایی به چهره شما برمی‌گردد.

تصاویر لیفت شقیقه

  • تصاویر قبل و بعد از لیفت شقیقه

عکس های لیفت شقیقه

  • عکس های قبل و بعد از لیفت شقیقه

تصاویر قبل و بعد از لیفت شقیقه

جمع بندی

لیفت شقیقه یکی از جراحی‌های زیبایی کم‌تهاجم و متداول است که مشاهده نتیجه مطلوب پس از آن بستگی به تجربه و مهارت پزشک همچنین رعایت نکات مراقبتی از سوی بیمار دارد. لیفت شقیقه علاوه بر از بین بردن خطوط اطراف چشم در لیفت شدن بخش پایانی ابرو و پلک بالا نیز موثر است.