جراحی زیبایی بینی یکی از جراحی‌های متداول و پرطرفدار است که گاهی به دلایل درمانی یا زیبایی نیاز به ترمیم دارد. در واقع پس از گذشت مدت زمانی از جراحی زیبایی بینی ممکن است به دلیل نقص کوچک در بینی که زیبایی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا به دلایل پزشکی، عمل جراحی ترمیمی بینی ضرورت داشته باشد.

تصاویر جراجی ترمیمی بینی

  • تصاویر قبل و بعد از جراجی ترمیمی بینی

عکس های جراحی ترمیمی بینی

تصاویر قبل و بعد جراحی ترمیمی بینی

  • تصاویر قبل و بعد از عمل جراحی ترمیمی بینی

عکس های قبل و بعد جراحی ترمیمی بینی

  • عکس های قبل و بعد از عمل جراحی ترمیمی بینی

عکس ها و تصاویر قبل و بعد از جراحی ترمیمی بینی

  • عکس ها و تصاویر قبل و بعد از عمل جراحی ترمیمی بینی

جلسه مشاوره جراحی ترمیمی بینی در کرج

حضور در جلسه مشاوره قبل از جراحی ترمیمی بینی برای هر بیمارضروری است زیرا در این جلسه پزشک با معاینه بیمار و با توجه به معیارهای زیبایی‌شناختی بهترین مدل برای بینی بیمار را برای فرایند جراحی ترمیمی تشخیص می‌دهد. این که به چه دلیل تصمیم به جراحی ترمیمی بینی گرفتید در این جلسه ارزیابی می‌شود و پزشک نظر خود را در مورد ضرورت جراحی اعلام می‌کند. به دلیل تجربه ناموفق جراحی قبلی، روحیه بیمار برای جراحی ترمیمی تضعیف شده است به همین دلیل حضور در جلسه مشاوره تا حد زیادی باعث کاهش استرس و آرامش خاطر در بیمار می‌شود.