ناحیه تیره پوست اطراف نوک سینه ها آرئول نامیده می شود. اگر احساس می کنید این ناحیه خیلی بزرگ است، ممکن است کاندیدای جراحی کاهش آرئول باشید.

تصاویر عمل کوچک کردن هاله سینه

  • تصاویر قبل و بعد عمل کوچک کردن هاله سینه

تصاویر عمل کوچک کردن هاله سینه
تصاویر عمل کوچک کردن هاله سینه
تصاویر عمل کوچک کردن هاله سینه

جراحی کاهش آرئولا زمانی که توسط یک جراح پلاستیک با تجربه انجام می شود یک عمل نسبتا ساده است. دکتر ایزد پناه، برش هایی را در دو دایره متحدالمرکز در داخل و خارج لبه های آرئول ایجاد می کند. سپس لایه سطحی دوناتی شکل پوست اضافی (و برخی از بافت های زیرین سینه در صورت لزوم در بیماران مرد) را از بین می برد و بسیار مراقب است که خون رسانی به نوک پستان دست نخورده باقی بماند.