انجام عمل لیفت باسن برزیلی یکی از راه هایی است که می توانید زیبایی باسن خود را مجددا از تزریق تزریق چربی به باسن به دست آورید. لیفت باسن برزیلی یک عمل زیبایی محبوب است که شامل انتقال چربی برای کمک به ایجاد پری بیشتر در پشت شما می شود.

تصاویر لیفت باسن برزیلی

  • تصاویر قبل و بعد از لیفت باسن برزیلی

عکس های قبل و بعد لیفت باسن برزیلی

تصاویر لیفت باسن برزیلی

  • تصاویر قبل و بعد از لیفت باسن برزیلی

شما بالافصله بعد از عمل می توانید نتیجه لیفت باسن برزیلی را مشاهده کنید اما نتیجه نهایی ۴ ماه الی ۶ ماه بعد از عمل مشخص می شود. در این بازه زمانی ورم شما کم کم از بین می رود و نتیجه قبل مشاهده است.