این جراحی همچنین عضلات را سفت می کند و می تواند برای زنانی که بارداری های زیادی داشته اند یا هر کسی که وزن زیادی از دست داده است و پوست او شل شده مناسب باشد.

فیلم جراحی ابدومینوپلاستی

تصاویر ابدومینوپلاستی

  • تصاویر قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

تصاویر قبل و بعد ابدومینوپلاستی

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
عکس های قبل و بعد ابدومینوپلاستی

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
فیلم ابدومینوپلاستی

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
عکس های ابدومینوپلاستی

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام

تصاویر قبل و بعد ابدومینوپلاستی

عکس پیکرتراشی شکم و پهلو

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
Untitled-308

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
Untitled-304

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
عکس های قبل و بعد لیفت بدن

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام

عکس های ابدومینوپلاستی

  • عکس های قبل و بعد عمل ابدومینوپلاستی

Untitled-208

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
Untitled-310

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام

عکس های قبل و بعد ابدومینوپلاستی

  • تصاویر قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

تصاویر قبل و بعد ابدومینوپلاستی

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
عکس قبل و بعد لیپوساکشن شکم

قبل و بعد ابدومینوپلاستی

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام

فیلم واقعی ابدومینوپلاستی (فیلم از اتاق عمل)

نتایج ابدومینوپلاستی در طول هفته دوم بهتر مشخص می شود. این عمل جراحی نباید برای کاهش وزن در نظر گرفته شود و شامل صافی شکم و سفت است. اگر شما دستورالعمل‌های پزشک خود را رعایت کنید، به نتیجه دلخواه خود می رسید.