این جراحی همچنین عضلات را سفت می کند و می تواند برای زنانی که بارداری های زیادی داشته اند یا هر کسی که وزن زیادی از دست داده است و پوست او شل شده مناسب باشد.

تصاویر ابدومینوپلاستی

  • تصاویر قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

تصاویر قبل و بعد ابدومینوپلاستی

عکس های ابدومینوپلاستی

  • عکس های قبل و بعد عمل ابدومینوپلاستی

عکس های قبل و بعد ابدومینوپلاستی

فیلم واقعی ابدومینوپلاستی (فیلم از اتاق عمل)

جمع بندی

نتایج ابدومینوپلاستی در طول هفته دوم بهتر مشخص می شود. این عمل جراحی نباید برای کاهش وزن در نظر گرفته شود و شامل صافی شکم و سفت است. اگر شما دستورالعمل‌های پزشک خود را رعایت کنید، به نتیجه دلخواه خود می رسید.