توصیه های مهم برای ابدومینوپلاستی، پیکرتراشی و لیپوماتیک

تصاویر قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

  • تصاویر قبل و بعد از عمل پیکرتراشی شکم و پهلو

تصاویر قبل و بعد ابدومینوپلاستی

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
فیلم ابدومینوپلاستی

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
لیپوماتیک شکم و پهلو

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
Untitled-166

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام

تصاویر پیکرتراشی شکم و پهلو

Untitled-309

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
Untitled-308

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام

عکس های قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

Untitled-110

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
عکس های قبل و بعد لیپوماتیک سیکس پک

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
عکس قبل و بعد لیپوساکشن شکم

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
عکس های قبل و بعد لیپوماتیک فول بادی

قبل و بعد پیکرتراشی شکم و پهلو

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام